» » Download Windows7- Calculator

Monday, November 17, 2008

Download Windows7- Calculatorวัสดีครับ


ถึงเวลานี้ feature ใหม่ๆ ของ Windows 7 เริ่มทยอยกันออกมาให้พวกเราทดสอบการใช้งานกันเรื่อยๆ
สำหรับวันนี้ ก็เป็น  Calculator สำหรับ Windows 7 ซึ่งมีความสามารถมากกว่าที่่มีใน calculator ของ Windows Xp หรือ Windows Vista 

ถ้าพวกเราต้องการทดสอบความสามารถของ calculator นี้ก็สามารถ download ได้ที่
http://www.box.net/shared/y7tdnm9y2a#Windows7-calculator
โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับ Windows Vista เท่านั้น พวกเราที่ใช้ Xp (เหมือนผม) หมดสิทธิ์ครับ


No comments:

Post a Comment