» » Flip Title: Write Upside Down

Monday, November 24, 2008

Flip Title: Write Upside Down
วัสดีครับ

ถ้าพวกเราคิดว่าตัวหนังสือกลับหัวในภาษาอังกฤษ เช่น good morning กลายเป็น pooƃ ƃuıuɹoɯ หรือสลับด้านในภาษาไทย เช่นคำว่า สบาย กลายเป็น ยาบส  ดูแปลกถูกใจและอยากได้ไว้ใช้งานบ้าง 

ก็ click ไปที่ http://fliptitle.com/ พิมพ์ประโยคที่เราต้องการ website แห่งนี้ก็จะช่วยกลับตัวอักษรให้เราในทันที  เราก็เพียง copy มาใช้ได้ทันทีครับ

No comments:

Post a Comment