» » » In Case A Rino Escape: ถ้าแรดหลุดจากกรงจะทำอย่างไร?

Sunday, November 2, 2008

In Case A Rino Escape: ถ้าแรดหลุดจากกรงจะทำอย่างไร?วัสดีครับ

ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็น ประเทศที่คำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับประชาชนในทุกๆ ด้าน อย่างภายในสวนสัตว์ก็ยังคิดถึงโอกาสที่ แรดอาจจะหลุดออกมาทำร้ายผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมสวนสัตว์

พวกเรามาชม clip การซ้่อมรับสถานการณ์แรดหลุดออกจากกรงกัน ดูขำๆ เหมือนไม่มีสาระ แต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงในสวัสดิภาพของประชาชนครับ
No comments:

Post a Comment