» » » » Wordpress Video Tutorials from Basic to Advance

Tuesday, November 25, 2008

Wordpress Video Tutorials from Basic to Advanceวัสดีครับ
จำนวนผู้ใช้ Wordpress สำหรับการเขียน  Blog มีำจำนวนมากจริงๆ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

วันนี้ผมมี website ดีๆ มาฝาก พวกเราที่ใช้ Wordpress  ครับ  เป็น Website  ที่สอนการใช้งาน Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับ ผู้เชี่ยวชาญ 

Website แห่งนี้รวบรวม Video Tutorials และ links ไปยัง Video Tutorials ของ Website แห่งอื่นที่แนะนำการใช้ Wordpress ให้ได้ผลดีที่สุด ไว้นับร้อย Tutorials   คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างไม่มากก็น้อยครับ

http://speckyboy.com/2008/11/17/100-wordpress-video-tutorials-from-basic-to-advanced/

No comments:

Post a Comment