» » » 21 Best Icon Sets for Web Designing

Wednesday, January 7, 2009

21 Best Icon Sets for Web Designing

Icons ที่จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ website ประสพความสำเร็จ  และถ้าหากเป็น Icons ที่ดูดีสวยงาม และเหมาะกับเนื้อหาของ website ด้วย ก็ยิ่งทำให้ website แห่งนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้น  แต่สำหรับพวกเรา หลายๆคน ที่ไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการออกแบบ การ create icon sets เพื่อใช้กับ website ก็เป็นเรื่องหินจริงๆ  ถ้าพวกเราคิดว่าการสร้าง Icon Sets เองเป็นงานที่กินเวลาพวกเรามากเกินไป ผมแนะนำให้ click ไปที่ link ของ Webdesignledger.com

ที่ web page นี้มี links   พร้อมตัวอย่าง Icon Setsให้เราพิจารณาว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับ websites ของเรา  รวมทั้งหมด  21 แบบ ซึ่งทั้งหมดดูดีและน่าใช้มาก 
  

พวกเราที่สนใจสามาราถ click ไปที่ http://webdesignledger.com/freebies/21-best-icon-sets-for-designing-web-apps   ครับ

No comments:

Post a Comment