» » » » » Create Tilt-Shift Style Picture Free.

Saturday, January 10, 2009

Create Tilt-Shift Style Picture Free.

สวัสดีครับ

ภาพที่พวกเราเห็นทั้ง 2 ภาพเป็นภาพเดียวกัน  โดยภาพแรกเป็นภาพต้นฉบับ  ส่วนภาพที่สองเป็นการใช้เทคนิคจากคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพอีกลักษณะหนึ่ง เรียกว่า  tilt-shift style photoถ้าพวกเราต้องการแปลงภาพของเราหรือภาพจาก website ให้เป็นภาพ tilt-shift style สามารถทำได้จาก website ที่ชื่อว่า http://tiltshiftmaker.com/   ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 - 3 ขั้นตอน พวกเราก็จะได้ภาพอีก style หนึ่งไว้ดูแล้ว  เป็นบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

1 comment: