» » » » Download Free: Ubuntu Pocket Guide and Reference

Wednesday, January 28, 2009

Download Free: Ubuntu Pocket Guide and Reference

สวัสดีครับ


พวกเราหลายๆ คนใช้ Linux  Ubuntu  เป็นประจำและมีหลายๆ คนที่วางแผนจะเปลี่ยนมาใช้ Ubuntu เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย (Linux Ubuntu เป็น Os ที่เป็น opensource และ softwares ที่ใช้งานใน Ubuntu ส่วนใหญ่ก็เป็น opensource ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี หรือบริจาคตามความพอใจของเรา)


ถ้าพวกเราที่สนใจ Ubuntu หรือผู้ที่อยากเริ่มเรียนรู้ Ubuntu โดยอ่านจากหนังสือคู่มือ ตอนนี้ที่ website ของ Ubuntupocketguide  กำลังเปิดให้ Download หนังสือเกี่ยวกับ Ubuntu ชื่อ Ubuntu Pocket Guide and Reference ซึ่งรวบรวมวิธีใช้งาน Ubuntu ในชีวิตประจำวัน แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Linux มาก่อนก็สามารถค่อยๆอ่านทำความเข้าใจได้

ปกติหนังสือเล่มนี้วางจำหน่ายที่ Amazon ในราคาเล่มละ $9.94 เหรียญ  แต่พวกเราสามารถ download ได้ฟรีๆ เป็น PDF File ขนาด 1.97 Mb. ครับจาก:http://www.ubuntupocketguide.com/download.html  หรืออ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก: http://www.ubuntupocketguide.com/

1 comment:

  1. ขอบคุณมากครัีบ ขอรับไปอ่าน
    //yordja

    ReplyDelete