» » » Edit Image Online Free With Pixlr

Tuesday, January 13, 2009

Edit Image Online Free With Pixlr


สวัสดีครับ

ถ้าหากพวกเราต้องการเครื่องมือสำหรับการตกแต่งภาพ สำหรับใช้ประกอบใน blog หรือ websites ที่่ไม่ต้องการงานฝีมือระดับ professional ขอแนะนำให้ลองใช้บริการ photo editor online ของ Pixlr

Pixlr เป็น online image editor ซึ่งเราสามารถแก้ไขตกแต่งภาพจาก browser ของเรา Pixlr ทำงานบน Flash ผู้ใช้งานควรมีความรู้พื้นฐานในการตกแต่งภาพอยู่บ้าง ข้อดีของ Pixlr ก็คือทำงานได้ค่อนข้างเร็วถึงแม้จะเป็นระบบ online และที่น่าจะถูกใจพวกเราก็คือมีภาษาไทยให้เลือกด้วย

พวกเราที่สนใจสามารถทดสอบใช้งานได้จาก: http://www.pixlr.com/

1 comment:

  1. ขอบคุณที่แนะนำครับ

    ReplyDelete