» » » Free Download - JPG Magazine ทั้งหมด

Monday, January 5, 2009

Free Download - JPG Magazine ทั้งหมด

 สวัสดีครับ ปัญหาเศรษฐกิจตำต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา  ทำให้มีกิจการต่างๆ ต้องปิดตัวลงมากมาย  รวมถึงผู้ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับไอที ก็กำลังประสบปัญหาและหาทางดิ้นรนแก้ไขปัญหากันอย่างหนัก

JPG Magazine  เป็นนิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพ  ที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร  website ของ JPG Magazine มีผู้เข้าไปชมภาพประมาณเดือนละ 300,000 ครั้ง  ยอดขายของ Magazine ก็กำลังเข้าสู่จุดคุ้มทุน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน และผู้สนับสนุนยุติการสนับสนุนด้านเงินทอง  ภายใต้สภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ JPG Magazine ไม่สามารถหานายทุนใหม่มาสนับสนุนกิจการให้เดินหน้าต่อไป ทำให้ต้องประกาศหยุดกิจการทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ภายใน JPG Magazine ได้รวบรวมภาพสวยๆ ไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเทคนิคและเคล็ดลับการถ่ายภาพเหล่านี้  ซึ่งผู้จัดทำนิตยสาร JPG Magazine ตัดสินใจเปิดให้พวกเราที่สนใจเทคนิคและเคล็ดลับการถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่ต้องการเก็บสะสมนิตยสาร JPG Magazine ทั้งหมด ซึ่งมีภาพสวยๆ ระดับเทพไว้เป็นที่ระลึก  สามารถ download ทุกๆ ฉบับได้ที่:  http://www.jpgmag.com/downloads/archives.html

No comments:

Post a Comment