» » Clip รัฐมนตรีคลังออกอาการเมาระหว่างให้สัมภาษณ์ จนต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

Wednesday, February 18, 2009

Clip รัฐมนตรีคลังออกอาการเมาระหว่างให้สัมภาษณ์ จนต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

สวัสดีครับ


วันนี้ขอออกนอกเรื่องที่ post เป็นประจำครับ แต่จะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีคลังของประเทศญี่ปุ่น ที่กลายเป็นข่าวไปทั่วโลก หลังจากภาพการให้สัมภาษณ์ในที่ประชุึม G7 ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาอยู่ในอาการมีนเมาจนแทบครองสติไม่อยู่ 

Shoichi Nakagawa  รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่น ตัดสินใจลาออกแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบกับภาพที่ปรากฎ แต่เขายังคงยืนยันว่าเขาจิบไวน์ระหว่างอาหารกลางวันไม่ถึงแก้ว  แต่ว่าภาพที่ปรากฎระหว่างกาีรให้สัมภาษณ์ เกิดจากการรับประทานยาแก้หวัด ซึ่งทำให้เขาเกิดอาการสลึมสลือ บวกกับผลของการโดยสารเครื่องบินเป็นเวลานาน  (Jet Lag)  พร้อมกับปฏิเสธข่าวที่ระบุว่าเขาเป็นนักดื่ม

 จาก Clip ที่เห็นพวกเราว่าเขาเมาหรือเกิดจากฤทธิ์ยาแก้หวัด?

No comments:

Post a Comment