» » » Three Reflexive's Game Downloads Free From Amazon.com

Wednesday, February 4, 2009

Three Reflexive's Game Downloads Free From Amazon.com

สวัสดีครับ

พวกเราหลายๆ คนน่าจะเคยเล่นเกมส์ของค่าย Reflexive มาแล้ว ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คงจะเป็นเกมส์ Jewel Quest, Escape from Paradise, Plan Tycoon ฯลฯ ตอนนี้ Amazon.com เข้าไป Takeover ค่ายเกมส์ Reflexive เรียบร้อยแล้วครับ  ทำให้ Amazon.com มีเกมส์ยอดนิยม และเกมส์ใหม่ๆ ไว้ขายเพิ่มขึ้นอีกเยอะในโอกาสพิเศษนี้ Amazon นำเกมส์ 3 เกมส์จากค่าย Reflexive มาเปิดให้ Download Free ทั้ง 3 เกมส์นี้ก็คือ  Jewel Quest II, Build A Lot, และ The Scruffs ทุกๆ เกมส์เป็น full version ครับ  พวกเราที่เป็นคอเกมส์แนวนี้  สามารถ Download ได้ฟรี จาก: Three Free Games Downloads Offer ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครับ

No comments:

Post a Comment