» » » » A Clever Anti Smoke Ad - บุหรึ่ทำให้ sex เสื่อม!

Sunday, March 22, 2009

A Clever Anti Smoke Ad - บุหรึ่ทำให้ sex เสื่อม!

สวัสดีครับ

Clip ที่นำมาฝากพวกเราประจำวันอาิทิตย์นี้   เป็น clip สนุกๆ สั้นๆ ครับ  เป็นเรื่องของผู้หญิงที่รู้สึกปลอดภัยขึ้น เมื่อพบว่าชายแปลกหน้าสูบบุหรี่  Clip นี้เป็นการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่


No comments:

Post a Comment