» » » » วิธีลด Speed ของ Mouse-Wheel

Wednesday, April 22, 2009

วิธีลด Speed ของ Mouse-Wheel

สวัสดีครับ


เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่พวกเราต้องการ ใน  web page ที่มีเนื้่อหายาวมากๆ  วิธีที่พวกเราใช้เป็นประจำก็คือการใช้ mouse-wheel ในการ scroll หาข้อความที่ต้องการ  ปัญหาที่พบเป็นประจำก็คือ ความเร็วในการ scroll ของ mouse-wheel ทำให้การค้นหาขอความ ไม่ค่อยสะดวกนัก


สำหรับพวกเราที่่ใช้ Firefox Browser  มีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดความเร็วของ mouse-wheel  ทำให้การ scroll page ที่มีเนื้อความยาวมากๆ ช้าลง แต่สะดวกในการค้นหาขึ้นกว่าเดิม  พวกเราเพียงแต่กดปุ่ม Alt ไว้ระหว่างการ scroll mouse-wheel เท่านั้น (ปุ่ม  Cmd สำหรับผู้ใช้ Mac) ถ้าต้องการให้ความเร็วในการ scroll กลับมาเร็วเหมือนเดิม ก็ละมือจากปุ่ม Alt เท่านั้นเอง

แต่ถ้าเรากดปุ่ม Ctrl ไว้ระหว่างการ scroll mouse-wheel  มันจะทำหน้าที่ในการ zoom in และ zoom out ครับ


ที่มา: Lifehacker

No comments:

Post a Comment