» » Carbibles.com - รู้ลึกทุกระบบในรถยนต์

Monday, May 25, 2009

Carbibles.com - รู้ลึกทุกระบบในรถยนต์

สวัสดีครับสำหรับพวกเราที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในการดูแล บำรุงรักษาทุกๆ ระบบในรถยนต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์  ระบบเบรก ยางล้อรถยนต์ ฯลฯ  website ชื่อ Carbible.com  มีรายละเอียดทุกอย่างที่พวกเราต้องการ  เราสามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรถยนตร์ พร้อมภาพประกอบความเข้าใจ
ข้อมูลใน website แห่งนี้ มีประโยชน์มาก เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ยากในการทำความเข้าใจครับ
http://www.carbibles.com/

No comments:

Post a Comment