» » » Google Data Center ใน Oregon ใช้พลังงานเท่าที่ใช้ใน New Castle ทั้งเมือง

Monday, May 4, 2009

Google Data Center ใน Oregon ใช้พลังงานเท่าที่ใช้ใน New Castle ทั้งเมือง

สวัสดีครับ
Google มี Data Centers กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกหลายแห่ง  แต่ Data Center ที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังติดอันดับต้นๆ ในโลก ตั้งอยู่ที่ The Dalles ริมแม่น้ำ Columbia ในรัฐ Oregon สหรัฐอเมริกา

ภายใน Google  Data Center ขนาด 30 เอเคอร์ ทางตอนเหนือของรัฐ Oregon แห่งนี้ มี Servers หลายหมื่นตัวทำหน้าที่เหมือน clearing house ให้กับข้อมูลหลายพันล้านข้อมูลจาก google data centers ทั่วโลก ที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการ Google ในแต่ละวัน  ทำให้ต้องใช้พลังงานขนาดมหาศาล

ในปี 2011  Data Center แห่งนี้จะทำงานแบบเต็มพิกัด ซึ่งต้องใช้พลังงานถึง 103MW  คิดเป็น 2 เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงงานนิวเคลียร์ Sizewell B ในอังกฤษ  ปริมาณการใช้พลังงานขนาดนี้เทียบเท่ากับการบริโภคพลังงานของเมือง New Castle ทั้งเมือง

การจัดตั้ง Data Center แต่ละแห่งต้องใช้เงินเหยียบแสนล้านบาท แต่เนื่องจากกิจการที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้  Google วางแผนจะจัดตั้ง Data Center แห่งใหม่ในทวีปยุโรป โดยไม่นานมานี้ Google ใช้เงิน สองพันล้านบาท ซื้อกิจการโรงงานกระดาษแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจาก Helsinki เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ไปเพียง 90 ไมล์ ซึ่งคาดว่าอาจเป็นที่ตั้งของ Data Center แห่งใหม่ในยุโรป

ที่มา: http://www.guardian.co.uk/technology/2009/may/03/google-data-centres

No comments:

Post a Comment