» » » » A Funny Ads Clip - โฆษณาสุดฮา

Sunday, July 5, 2009

A Funny Ads Clip - โฆษณาสุดฮา

สวัสดีครับ

ผมจะไม่บอกพวกเราว่า clip วันนี้เป็น clip โฆษณาอะไร  แต่รับรองได้ว่าคาดไม่ถึงและฮาสุดๆ

No comments:

Post a Comment