» » » See The Longest Solar Eclipse of the Century Online Tomorrow

Tuesday, July 21, 2009

See The Longest Solar Eclipse of the Century Online Tomorrow

สวัสดีครับ

ข่าวที่ใครๆ พากันสนใจกันในขณะนี้ก็คือ ข่าวการเกิดสุริยุปราคาในวันพรุ่งนี้ (22/7/2552)  สุริยุปราคาครั้งนี้มองเห็นได้ในหลายประเทศในทวีปเอเซีย เช่น อินเีดีย ภูฏาน เนปาล บังคลาเทศ พม่า ไทย จีน และญี่ปุ่น มีทั้งแบบไม่เต็มดวง (เช่นประเทศไทย) และแบบเต็มดวง (เช่น นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน)  สุริยุปราคาครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นๆ เนื่องจากจะเป็นสุริุยุปราคาที่กินเวลานานที่สุดในศตวรรษ คือนานถึง 6 นาทีึครึ่ง  กว่าจะมีสุริยปราคาที่ยาวนานขนาดนี้ก็ต้องรอไปถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2675 หรืออีก 123 ปี

สำหรับเมืองไทยเราจะเห็นสุริยุปราคาครั้งนี้ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้  (ประมาณ 7 โมงเช้า)  ซึ่งต้องการอุปกรณ์พิเศษสำหรับการชมสุริยุปราคา เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับดวงตาถึงขั้นตาบอดได้  อย่างไรก็ตามพวกเราที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์ หรือไม่สะดวกในการชม สามารถชมกับถ่ายทอดสดผ่านทาง Internet ได้  มี website หลายๆ แห่งที่มีข้อมูลการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ รวมทั้งถ่ายทอดสดจากพื้นที่่ซึ่งเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง  ถ้าพวกเราสนใจสามารถติดตามจาก website ตามนี้ครับ

No comments:

Post a Comment