» » » » ติดตั้ง Twitter Gadget เพื่อใช้ Twitter ใน Gmail

Saturday, July 4, 2009

ติดตั้ง Twitter Gadget เพื่อใช้ Twitter ใน Gmail

สวัสดีครับ

สำหรับพวกเราหลายๆ คนที่ใช้ Twitter เป็นกิจวัตร  ผมมีวิธีการติดตั้ง Twitter Gadget ลงใน Gmail มาฝากครับ  หลัีงติดตั้งแล้ว เราสามารถใช้ Twitter ไปพร้อมๆ กับการทำงานใน Gmail 

รายละเอียด Features ของ Twitter Gadget for Gmail 
 • OAuth authentication, your Twitter account password is not required.
 • Supports multiple Twitter accounts
 • Mark all as read(like Google Reader)
 • Automatically refresh
 • Reply, Re-tweet inline
 • View reply to inline
 • Gmail look and feel
 • SSL support
 • (new)Share tweets with your friends(your Gmail friends group' contacts)
 • (new)Twitter Search
 ส่วนวิธีการติดตั้ง Twitter Gadget for Gmail ให้ทำดังนี้ครับ
 • Click ที่ Settings>Labs> enable “Add any gadget by URL” และ  Save Changes
 • Click ที่ Settings>Gadgets
 • พิมพ์ https://twittergadget.appspot.com/gadget-gmail.xml ลงใน box และ click 'Add'
หลังจากติดตั้ง Twitter Gadget For Gmail แล้ว เราจะได้ Twitter Gadget อยู่ทางด้านซ้ายของ Gmail ซึ่งเราต้องพิมพ์ twitter user name และ twitter password เพื่อ authorize access twitter 
หลังจากนี้ เราก็สามารถใช้งาน twitter ใน Gmail แล้วครับ  โดยการพิมพ์ข้อความในช่อง input status และ click ที่ twitter link หรือ profile image เพื่อแสดง twitter home
ที่มา: http://webworkerdaily.com/2009/05/14/gmail-tip-twitter-gmail-gadget/

No comments:

Post a Comment