» » » » How To Diasable "Awesome Bar" And Search Suggestions In Firefox

Wednesday, September 30, 2009

How To Diasable "Awesome Bar" And Search Suggestions In Firefox

สวัสดีครับ

พวกเราที่ใช้ Firefox3 คงจะคุ้นกับ feature  'awesome bar' กันดี 'awesome bar' มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เราย้อนกลับไปเยี่ยม website ที่เคยเยี่ยมชมมาก่อน ด้วยการพิมพ์ตัวอักษรหรือคำที่เกี่ยวข้องกับ website นั้นๆ เพียงไม่กี่ตัว โดยไม่ต้องพิมพ์ web address แบบเต็มๆ (อาจเป็นเพราะขี้เกียจหรือจำไม่ได้)  แต่ก็มีหลายๆ คนที่ไม่ชอบ feature นี้ เพราะบางครั้งการพิมพ์อักษรหรือคำไม่กี่คำ อาจจะ show web address ลับเฉพาะ ที่เราไม่ต้องการให้ผู้ร่วมใช้ computer ได้เห็น

เราสามารถกำหนดค่า 'awesome bar' ได้โดย click ที่ Tools -> Options -> Privacy -> Location Bar และเลือกว่าจะให้ 'awesome bar' แสดงผลเฉพาะหน้าที่ 'bookmarks' เอาไว้ โดยเลือก 'bookmarks' หรือจะไม่แสดงผลเลยก็ได้ โดยเลือกที่ 'nothing'  หลัีงจากนั้นก็ click ที่ OK


นอกจากกำหนดค่าของ 'awesome bar' แล้ว เราสามารถกำหนดค่า search bar ของ Firefox ไม่ให้แสดง search  suggestions ได้โดยการ click ขวาที่ logo ของ Google หน้า search bar และ uncheck เครื่องหมายถูกหน้า  show suggestions ครับ1 comment: