» » » » Google Reader's Easter Eggs

Friday, October 2, 2009

Google Reader's Easter Eggs

สวัสดีครับ


วันนี้ผมมี Easter Eggs ที่ซ่อนอยู่ใน Google Reader มาฝากพวกเราที่ใช้ Google Reader ในการติดคตามข่าวสารเป็นประจำ

เมื่อเรากดแป้นพิมพ์ของเราตามลำดับ  Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A. (กดปุ่มลูกศรบน 2 ครั้ง ลูกศรล่าง 2 ครั้ง ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ปุ่มอักษร b ปุ่มอักษร a)
หน้า Google Reader ของเราจะเปลี่ยนเป็น Ninija Theme และปุ่ม Like จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจ เมื่อเรา click ที่ปุ่มหัวใจ ก็จะมี graphic หัวใจให้ชม และเมื่อ click ที่ปุ่ม unlike ก็จะมี graphic รูปหัวใจสลาย

ถ้าพวกเราต้องการเปลี่ยนหน้า Google Reader ให้กลับสู่สภาพเดิมก็เพียงกดปุ่มตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง ครับ

1 comment: