» » » » » ภาพเปรียบเทียบ ธารน้ำแข็ง (Galciers) เมื่อ 100 ปีก่อนกับปัจจุุบัน

Friday, November 27, 2009

ภาพเปรียบเทียบ ธารน้ำแข็ง (Galciers) เมื่อ 100 ปีก่อนกับปัจจุุบัน

สวัสดีครับ

พวกเราที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะทราบดีว่า ขณะนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพายุที่มีกำลังแรงขึ้น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น พื้นที่หลายแห่งบนโลกอาจจมหายไปในไม่กี่สิบปีข้างหน้า ฯลฯ

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้คนทั่วๆ ไปไม่รู้สึกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น  Daily Mail On Line จึงได้นำเสนอภาพถ่ายของ สถานที่เดียวกัน แต่เป็นสภาพเมื่อ 100 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน  ภาพขุดแรกเป็นภาพของธารน้ำแข็ง  (glaciers) ที่อลาสกาซึ่งมีความหนาหลายสิบเมตรแต่ปัจจุบันละลายไปหมดแล้ว  ภาพชุดที่ 2 เป็นภาพของทะเลแถบอลาสกาที่เคยมีน้ำแข็งลอยอยู่อย่างหนาแน่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลเวิ้งว้่าง ส่วนภาพชุดสุดท้ายเป็นธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ในประเทศ Switzerland ซึ่งมีปริมาณลดลงไปมากภายในเวลาเพียง 12 ปี
ธารน้ำแข็ง (Glaciers)  เกิดจากหิมะที่ละลายแต่ด้วยสภาพอากาศที่เย็นจัดทำให้จับตัวเป็นน้ำแข็ง ซึ่งใช้เวลานานนับหมื่นนับแสนปีกว่าจะมีความหนาหลายสิบเมตร นอกจากบริเวณขั้วโลกแล้วยังพบธารน้ำแข็งตามเทือกเขาสูงในทวีปยุโรปและเอเซียอีกด้วย น้ำแข็งเหล่านี้คือทรัพยากรน้ำจืดที่มากที่สุดในโลก ซึ่งเมื่อเกิดละลายแล้ว นอกจากจะมีผลต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้ว ยังจะมีผลกระทบต่อการกสิกรรมและปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อใช้บริโภคในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1231141/Just-100-years-apart-stark-images-point-vanishing-world.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment