เนื่องจาก Megamisc - Blog of Tricks and Tips & Whatsoever ได้ทำการจด domain name เป็นของตนเองภายใต้ชื่อ Megamisc เรียบร้อยแล้ว บทความใหม่ๆจึงถูก Post ไปยัง Blog ใหม่ที่ http://www.megamisc.com/ พวกเราที่สนใจสามารถติดตามได้โดย click ที่ link หรือ ที่นี่ ครับ

Friday, December 4, 2009

Google Public DNS - New Service From Google

สวัสดีครับ

วันนี้ Google ได้ Launch Service ใหม่สำหรับผู้ใช้ Internet  โดยใช้ชื่อว่า Google Public DNS 
ผูใช้ Internet สามารถใช้ Google Public DNS แทน default DNS ของตนเองได้ โดย Google บอกว่าจะช่วยให้ Internet สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม ส่วนประโยชน์ที่ Google จะได้รับก็คือข้อมูลการใช้กาารใช้ Internet ของเรานั่นเอง

พวกเราที่สนใจจะใช้ Google Public DNS  สามารถอ่านรายละเอียดและวิธี Set ค่าได้จาก Google's Instructions  ครับ

ที่มา: Google Public DNS

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails