» » » ภาษาอะไรที่ใช้กันมากที่สุดใน Twitter?

Thursday, February 25, 2010

ภาษาอะไรที่ใช้กันมากที่สุดใน Twitter?

สวัสดีครับ

สำนักวิจัยในประเทศฝรั่งเศส ได้ทำการสำรวจทางสถิติการใช้ Twitter จากจำนวน 2.8 ล้าน tweets ทั่วโลก และพบว่าประมาณ 50% ใช้ภาษาอังกฤษในการ tweet ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านี้ถึง 25% และแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก twitter ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเซียและลาตินอเมริกา ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการสำรวจครั้งนี้พบว่ามีภาษาที่ใช้ใน Twitter ถึง 41 ภาษา ซึ่งภาษาหลักๆ ที่ใช้กันมากใน Twitter ประกอบด้วย
  1. ภาษาอังกฤษประมาณ 50%
  2. ภาษาญี่ปุ่นประมาณ 14%
  3. ภาษาโปรตุเกสประมาณ 9% ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิล
  4. ภาษามาเลย์ ประมาณ 6% เนื่องจาก Twitter มีธุรกิจร่วมกับบริษัทสื่อสาร ในประเทศมาเลเซียและอินโดนนีเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีผู้ใช้ภาษามาเลย์เป็นจำนวนมาก
  5. ภาษาสเปนประมาณ 4%
อีกประมาณ 5% ประกอบด้วยภาษาที่ใช้ในอยู่ในยุโรปตะวันตกได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์  นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นภาษาอื่นๆเช่น จีน เกาหลี กรีก ฯลฯ

การสำรวจครั้งนี้เป็นเพียงตัวเลขเชิงสถิติเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้ Twitter สูงถึง 50 ล้านครั้งต่อวัน

ที่มา: Techcrunch

No comments:

Post a Comment