» » » คุณเป็นคนประเภทใด? - What Kind Of 'Er' Are You?

Saturday, March 13, 2010

คุณเป็นคนประเภทใด? - What Kind Of 'Er' Are You?

สวัสดีครับ

วันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องคลายเครียดอีกวันนะครับ
ถ้าพวกเราอยากรู้จักตัวเองว่าเป็นประเภทใด ก็ลองเข้าไปตอบคำถามเพียง 5 ข้อเท่านั้น ที่ http://www.blogthings.com/whatkindoferareyouquiz/ หลังจากนั้น website ก็จะทำการประมวลผลและให้คำตอบว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มคนประเภทใด  ผมทดสอบดูแล้ว แม่นไม่เบาเลยครับ
You Are a Thinker
You are a dreamer and an idealist. You are much more concerned with how things should be than how they actually are.

You believe that what people do is much more important to what people say. You take careful notice of everyone's actions.You tend to be quite rational. You try to think with a clear head, and you don't like it when your emotions get the better of you.

You confront challenges head on. You actually enjoy solving problems - even when they seem impossible.

No comments:

Post a Comment