» » » รถยนต์สีดำเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถสีอื่น

Tuesday, July 6, 2010

รถยนต์สีดำเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถสีอื่น

สวัสดีครับ
ทีมงานวิจัยจาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ 850,000 รายที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียมาทำการวิเคราะห์ และพบว่า รถยนต์สีดำเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถสีอื่นถึง 47% ในขณะที่รถยนต์สีขาว เหลือง และสีทองประสพอุบัตเหตุน้อยที่สุด

การวิจัยครั้งนี้พิจารณาเฉพาะเรื่องสีของรถยนต์ โดยไม่ได้นำพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์มาร่วมพิจารณาด้วย และพบว่ารถยนต์สีดำ สีเทา สีเงิน สีแดง และสีน้ำเงินจะดูกลืนไปกับสีของถนนและทัศนียภาพ การศึกษาพบว่าในเวลากลางวันรถยนต์สีดำมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถสีขาว 12% และตัวเลขพุ่งสูงถึง 47% ในช่วงเช้ามืดและโพล้เพล้  รถยนต์สีเทา สีเงิน สีแดง และสีน้ำเงิน มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุลดหลั่นกันตามลำดับ

Dr Stuart Newstead หัวหน้าทีมวิจัยสรุปว่าถึงแม้สีรถจะมีผลกับการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็เป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับอุบัติเ้หตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการขับรถยนต์เช่นการขับรถเร็วเกินกำหนด การขับรถในขณะมึนเมา  Dr Stuart Newstead บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากสีรถสามารถแก้ไขโดยการใช้ไฟหน้ารถอย่างถูกวิธี

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1288457/Black-cars-likely-involved-accidents.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment