» » » » » Clip โรงงานผลิตรถVolkswagen ใน Germany ผนังเป็นกระจกใสผู้ซื้อสามารถเห็นทุกขั้นตอนในการผลิต

Saturday, July 17, 2010

Clip โรงงานผลิตรถVolkswagen ใน Germany ผนังเป็นกระจกใสผู้ซื้อสามารถเห็นทุกขั้นตอนในการผลิต

สวัสดีครับ

รถ Volkswagen เป็นรถของประเทศเยอรมันนี  มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี มีผู้ใช้รถ Volkswagen มากมาย ทั่วโลก  ก่อนที่รถจากประเทศญี่ปุ่นจะครองตลาดรถยนต์ในไทย  รถโฟล์คเต่าเคยได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถในบ้านเราเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน   Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงงานผลิตรถ Volkswagen ในเมือง Drisden ประเทศเยอรมันนี   โรงงานแห่งนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Volkswagen ซึ่งนอกจากควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เกือบทั้งหมดของผนังในโรงงานผลิตรถยนต์แห่งนี้ยังเป็นกระจกใส  ทำให้ทุกคนรวมทั้งผู้ซื้อรถ Volkswagen สามารถเห็นทุกขั้นตอนในการประกอบรถคันที่ต้องการกับตาของตนเอง 

Clip นี้ยาวนิดนึงครับ แต่คิดว่าน่าจะถูกใจพวกเราที่สนใจเรื่องรถยนต์ครับ

No comments:

Post a Comment