» » » » ภาพ Panda Zhuyun กับลูกน้อยในปาก

Friday, July 16, 2010

ภาพ Panda Zhuyun กับลูกน้อยในปาก

สวัสดีครับ

China Giant Panda Protection and Research Center หรือศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์แพนด้า ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1963 ในมณฑลเสฉวน มี่พื้นที่กว่า 200,000 เฮคเตอร์ เป็นที่พักพิงของแพนด้ากว่า 150 ตัว  ศูนย์พัฒนาแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 2008  ทำให้แพนด้าส่วนใหญ่ถูกอพยพไปยัง ศูนย์พัฒนาอีกแห่งหนึ่งที่่เมือง Ya’an และจะถูกอพยพกลับมาอีกครั้งเมื่อศูนย์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรียบร้อย  อย่างไรก็ตามภายใน China Giant Panda Protection and Research Center ยังมีแพนดาอีกหลายสิบตัวอาศํยอยู่  รวมทั้งครอบครัวแพนด้า Zhuyun, Lingling และ Minmin ลูกแพนด้าเพศเมีย  เมื่อไม่กีี่สัปดาห์ก่อน Zhuyun ได้ให้กำเนิดแพนด้าเพศผู้ ซี่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ (ตามธรมมเนียมของประเทศจีน แพนด้าจะถูกตั้งชื่อเมื่ออายุครบ 100 วัน)  น้ำหนักเพียง 159.5 กรัม ยาวเพียง 14.8 เซ็นติเมตร  ซึ่งทำให้คณะทำงานปลื้มอกปลืมใจไปกับความน่ารักของมัน  แต่ที่กลายเป็นข่าวก็เพราะ คุณแม่ Zhuyun แสดงความรักลูกด้วยกันคาบลูกน้อยขนาดจิ๋วไว้ในปาก ซึ่งทำให้คนดูแลปั่นป่วนไปหมด เพราะกลัว Zhuyun จะทำให้ลูกของมันได้รับบาดเจ็บ  แต่ในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

แพนด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์มากที่สุด  มีการพบแพนด้าที่อาศํยอยู่ตามธรรมชาติเพียง 1,590 ตัว ทั้งหมดอยู่ในป่าของมณฑลเสฉวน และอีก 210 ตัวเป็นแพนด้าที่ถูกเลี้ยงไว้ในศูนย์อนุรักษ์และตามสวนสัตว์ทั่วโลก

ชมภาพ Zhuyun กับลูกน้อยในปากครับ

ที่มา Metro

No comments:

Post a Comment