» » » » » วิ่งเร็ว ว่ายน้ำเร็ว ต้นตออยู่ที่สะดือ

Tuesday, July 13, 2010

วิ่งเร็ว ว่ายน้ำเร็ว ต้นตออยู่ที่สะดือ

สวัสดีครับ

Professor Andre Bejan แห่ง Duke University ได้ตีพิมพ์ผลศึกษาของเขาใน International Journal of Design and Nature and Ecodynamics ถึงสาเหตุที่คนผิวดำสามารถสร้างผลงานในการวิ่งได้ดีกว่าคนผิวขาว ในขณะที่คนผิวขาวสามารถสร้างสถิติในการว่ายน้ำได้ดีกว่า ว่าเกิดจากตำแหน่งของสะดือ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกาย
Professor Andre Bejan เปิดผยว่าโครงสร้างของมนุษย์ที่อาศํยอยู่ในทวีปอาฟริกาตะวันตก  จะมีข่วงขาที่ยาว ทำให้ตำแหน่งของสะดือสูงกว่าของชาวยุโรปอยู่ประมาณ 1.18 นิ้ว ซึ่งจะได้เปรียบในการ speed ตัวในการวิ่ง ในขณะที่ชาวยุโรปจะได้เปรียบคนผิวดำในการว่ายน้ำ เพราะมีช่วงลำตัวที่ยาวกว่า  Professor Andre Bejan ยังบอกว่าคนเชื้อสายยุโรปและเอเซียมีรูปร่างใกล้เคึยงกัน แต่ที่คนเชื้อสายยุโรปทำผลงานได้ดีกว่าชาวเอเซีย เป็นเพราะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่า

ผลวิจัยครั้งนี้ นำสถิติการวิ่ง 100 เมตรทั้งหญิงและชาย และสถิติการว่ายน้ำ 100 ฟรีสไตล์ทั้งหญิงและชาย จากทั่วโลกในรอบ 100 ปี มาทำการวิเคราะห์และศึกษาจนได้ผลสรุปดังกล่าว

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1294141/Whats-secret-running-swimming-faster-The-position-belly-button-say-scientists.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment