» » » สร้าง Chat Box List ใน Facebook เพื่อ Online เฉพาะกับเพื่อนที่เราต้องการ

Tuesday, August 31, 2010

สร้าง Chat Box List ใน Facebook เพื่อ Online เฉพาะกับเพื่อนที่เราต้องการ

สวัสดีครับ

Chat Box เล็กๆ ด้านขวามือตอนล่างของ Facebook เป็นเครื่องมือที่เราใช้สำหรับติดต่อกับเพื่อนที่ online อยู่  โดยปกติ Facebook อนุญาตให้เราตั้งค่า online หรือ offline ก็ได้ เมื่ออยู่ที่ค่าออนไลน์ Facebook ก็จะแสดงเพื่อนที่กำลัง online อยู่ทั้งหมด และเมื่อ offline เราก็จะไม่เห็นเพื่อนทั้งหมดที่กำลัง Online อยู่เช่นกัน  แต่มีวิธีที่ช่วยให้เรา online เฉพาะกับเพื่อนที่ต้องการ และ offline กับเพื่อนคนอื่นๆ (เช่นเพื่อนร่วมเล่นเกมส์เดียวกันที่เอาแต่ chat ตลอดเวลา) โดยการ create list สำหรับ chat box โดยขั้นตอนดังนี้

1.  click ที่  Friend Lists  และใส่ชื่อ List ในช่อง Create A New List  (ซึ่งในที่นี่ผมใช้ชื่อว่า Visible)  แล้วกด Enter (เราสามารถสร้าง List เพื่อจัดหมวดหมู่เพื่อนของเรากี่ list ก็ได้) 2. เลือกเพื่อนที่เราต้องการให้ visible หรือต้องการ chat ด้วย ใ่ส่ไว้ใน List 'Visible'

3.  เมื่อสร้าง List แล้ว จะมีปุ่มกำกับอยู่ตอนท้าย ให้เรากดเลือกว่าต้องการให้ 'list' ใด online หรือ offline โดยปุ่มเขียวหมายถึง online ปุ่มเทาหมายถึง offline (ในที่นี้ผมเลือก List 'Visible' ให้ Online และ Other Friends ให้ Offline) เสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะ online เฉพาะกับเพื่อนที่อยู่ใน List 'Visible' เท่าั้นั้นครับ


4. ถ้าไม่ต้องการใช้ 'list'  ก็ให้ uncheck 'list' ที่ไม่ต้องการได้ในกรณีที่ต้องการยกเลิก list อย่างถาวร ทำได้โดยเลือก Account > Edit Friends และยกเลิก list ที่เราไม่ต้องการได้ทันที

1 comment: