» » » » » » » ปลาเดินได้ - Four-Legged Walking Fish

Saturday, August 28, 2010

ปลาเดินได้ - Four-Legged Walking Fish

สวัสดีครับ
ปลาที่พวกเราเห็นในภาพเป็นปลา Angle Fish สายพันธ์หนึ่ง ซึ่งพัฒนาครีบของมันให้สามารถทำหน้าที่เหมือนขา ทำให้มันสามารถเคลื่อนตัวและยืนนึ่งอยู่กับที่บนพื้นผิวใต้ท้องสมุทรเพื่อเป็นการพรางตัว ระหว่างซุ่มรอล่าเหยื่อที่เข้ามาในรัศมีโจมตี   ภาพนี้ถ่ายจากใต้มหาสมุทรทางตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซีย  การสำรวจครั้งนี้ใช้เวลา 3 อาทิตย์ สำรวจวงจรชีวิตของสัตว์น้ำบริเวณนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 21,000 ตารางไมล์  ตั้งแต่ระดับความลึก 800 ฟุตจนถึงระดับความลึก 2 ไมล์  คณะสำรวจสามารถถ่ายภาพได้นับ 100,000 ภาพ พร้อม video ความยาวกว่า 100 ชั่วโมง  การสำรวจครั้งนี้ค้นพบพืชและสัตว์ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนหน้านี้ 40 ชนิด

ชมภาพสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ใต้ท้องทะเลลึกกันครับที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1306421/Four-legged-fish-goes-walk-ocean-floor-stunning-photos-taken-deep-sea-dive.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment