» » » Google ยุติการพัฒนา Google Wave

Thursday, August 5, 2010

Google ยุติการพัฒนา Google Wave

สวัสดีครับ

Google แจ้งว่าจะหยุดพัฒนา Google Wave แต่จะนำ technology จาก Google Wave ไปใช้ใน project ที่เหมาะสมอื่นๆของ Google ขณะที่ Website สำหรับ Google Wave จะเปิดให้บริการอย่างช้าที่สุดถึงเพียงสิ้นปีนี้เท่านั้น  Google ให้เหตุผลที่หยุดพัฒนา Google Wave ต่อไปเนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้มากเพียงพออย่างที่เคยคาดการณ์ไว้

Website เกี่ยวกับ computer ระบุถึงความล้มเหลวของ  Google Wave ซึ่ง Google พัฒนาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันบน web แบบ real time  ว่าเป็นงานที่ดี ประกอบด้วย feature ใหม่ๆ แต่ไม่โดดเด่นพอ  Techcrunch  คาดว่า technology ของ Google Wave และทีมพัฒนาจะถูกนำมาร่วมในการพัฒนา Social Network Site ซึ่งมีข่าวหนาหูว่า Google กำลังซุ่มดำเนินงานอยู่อย่างเร่งรีบ

ที่มา Official Google Blog, Techcrunch

No comments:

Post a Comment