» » » » ไม่รู้ภาษาอะไร Google Language Detection บอกได้

Monday, August 9, 2010

ไม่รู้ภาษาอะไร Google Language Detection บอกได้

สวัสดีครับ
Google Translate ช่วยให้เราสามารถแปลข้อความจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ทันที เดี๊่ยวนี้ Google Translate ยังสามารถตรวจสอบภาษาได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย เรายังสามารถตรวจสอบภาษาได้จาก Google Language Detection โดยการ copy ข้อความไปยัง box และ click ปุ่ม Detect  Language ครับ

http://www.google.com/uds/samples/language/detect.html

No comments:

Post a Comment