» » » ข้อดีในการย่อ URL Links ด้วย Google URL Shortener จาก goo.gl

Saturday, October 2, 2010

ข้อดีในการย่อ URL Links ด้วย Google URL Shortener จาก goo.gl

สวัสดีครับ
Google ให้บริการ URL Shortener มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 โดยผู้ที่ต้องการย่อ URL Link ด้วย Google URL Shortener ต้องใช้ผ่าน Google Toolbar, Feedburner , Google News, Blogger, Google Maps, หรือ Picasa Web Albums เท่านั้น

บริการ URL Shortener ของ Google ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความเร็วในการย่อ และ Google ยังยืนยันในความปลอดภัยเนื่องจากใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ดูแลระบบ search ให้ปลอดภัยจาก malware, phishing และ spam  หลายคนที่ใช้ Google URL Shortener ยังคาดว่าว่าจะมี่ผลดีต่อ Google Search Results ในอนาคตอีกด้วย

ข่าวล่าสุดก็คือ ทุกคนสามารถใช้ Google URL Shortener ได้โดยตรงจาก http://goo.gl/
นอกจากนี้เรายังสามารถเช็คดูสถิติของ Links ทั้งหมดที่เราใช้บริการย่อ links จาก http://goo.gl/  ว่ามีจำนวนผู้ติดตามมากน้อยขนาดไหน รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น traffic, referrers and visitor profiles จาก website นี้ได้ด้วย

ที่มา: http://www.appscout.com/2010/10/google_launches_googl_url_shor.php

No comments:

Post a Comment