» » » » Free Ebook - Using The Magic Pocket: A Dropbox Manual - คู่มือการใช้ Dropbox

Tuesday, November 23, 2010

Free Ebook - Using The Magic Pocket: A Dropbox Manual - คู่มือการใช้ Dropbox

สวัสดีครับ

Dropbox เป็นบริการพื้นที่ฟรีบน Internet   พื้นที่ฟรีนี้บางคนใช้สำหรับรับส่งข้อมูล ไปมาระหว่างเครื่องที่ทำงานกับที่บ้านหรือกับโทรศัพท์มือถือ  บางคนก็ใช้สำหรับส่ง file ไปให้เพื่อนๆ ในขณะที่บางคนก็ใช้เป็นพื้นที่ backup ข้อมูล ข้อดีของ dropbox คือการ sync ข้อมูลโดยอัตโนมัติ   Dropbox ให้พื้นที่ฟรี 2 Gb สำหรับผู้ใช้ทุกคน  แต่ถ้าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ก็ต้องชำระเงินเป็นรายเดือน  พวกเราที่ต้องการใช้สามารถสมัครได้ฟรีที่ https://www.dropbox.com/ ครับ  
ส่วนพวกเราที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้ Dropbox อย่างละเอียด สามารถ download ebook  ของ makeuseof.com  ชื่อ 'Using The Magic Pocket: A Dropbox Manual' เป็น File PDF ขนาด 35 หน้า 2.47 Mb อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ Dropbox ไว้อย่างละเอียด เหมาะกับผู้ใช้ Dropbox อยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังจะเริ่มใช้ Dropbox ด้วยครับ ผู้ที่สนใจสามารถ download ebook ได้ฟรีจาก: http://manuals.makeuseof.com.s3.amazonaws.com/MakeUseOf.com-Dropbox.pdf
 No comments:

Post a Comment