» » » » Octopus In Disguise - ปลาหมึกแปลงร่าง

Saturday, November 27, 2010

Octopus In Disguise - ปลาหมึกแปลงร่าง

สวัสดีครับ

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น เรื่องเกี่ยวกับหมึกที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว  Clip  ทำได้ขนาดไหนชมกันครับ

No comments:

Post a Comment