» » » » » Download 'The (Very) Unofficial Privacy Guide' - วิธีจัดการให้ Facebook ของเราเป็นส่วนตัวมากขึ้น

Sunday, December 5, 2010

Download 'The (Very) Unofficial Privacy Guide' - วิธีจัดการให้ Facebook ของเราเป็นส่วนตัวมากขึ้น

สวัสดีครับ

Facebook มีสมาชิกมากกว่า 5ร้อยล้านคนแล้ว และเชื่อว่าพวกเราเกือบทุกคนก็ใช้ Facebook เป็นประจำอยู่แล้ว  ปัญหาที่ผู้ใช้ Social Network Site  พูดถึงเป็นประจำก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้ Facebook ก็มักประสพปัญหาเดียวกัน ความจริงแล้วเราสามารถ set ให้ Facebook มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งหลายๆ คนไม่่รู้ว่าจะ set ค่าอย่างไร

Ebook ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ set ให้ Facebook เป็นส่วนตัวและปลอดภัยในการใช้มากขึ้น  Ebook เล่มนี้ชื่อ The (Very) Unofficial Privacy Guide  จัดทำโดย Makeuseof.com เขียนโดย Angela Alcorn เป็น FilePDF หนา 50 หน้าขนาด 3.25 Mb  ภายในเล่มประกอบด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนค่าร่วมร้อยจุด ล่าสุดตามที่ Facebook  ได้ปรับปรุงไว้ (ถึงวันที่เขียน Ebook)  Ebook เล่มนี้เหมาะกับผู้ใช้ Facebook ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการรักษาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไว้ พวกเราที่สนใจสามารถ download ได้ฟรีครับจาก: http://manuals.makeuseof.com.s3.amazonaws.com/FacebookPrivacy.pdf

No comments:

Post a Comment