» » » 10 อันดับ Websites ที่ถูก block มากที่สุด

Monday, February 21, 2011

10 อันดับ Websites ที่ถูก block มากที่สุด

สวัสดีครับ 

OpenDNS ได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับ websites ที่ถูกคัดกรอง โดยหน่วยงานธุรกิจ เพื่อไม่ให้รบกวนประสิทธิภาพในการทำงาน และ websites ที่ผู้ใช้งานที่บ้าน block เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กชม website ที่ไม่เหมาะสม  ปรากฎว่า 5 อันดับแรกของทั้งสองประเภทไม่แตกต่างกัน คือ 1. Facebook, 2. Myspace, 3. Youtube, 4. DoubleClick, และ 5. Twitter รายละเอียด 10 websites ที่ถูกคัดกรองและ block มากที่สุด ทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ครับ

10 อันดับ Websites ที่ผู้ใช้ Internet ตามบ้าน block เพื่อป้องกันการเข้าถึง websites ที่ไม่เหมาะสมสำหรับด็ก

1. Facebook.com —14.2%
2. MySpace.com — 9.9%
3. YouTube.com — 8.1%
4. Doubleclick.net — 6.4%
5. Twitter.com — 2.3%
6. Ad.yieldmanager.com — 1.9%
7. Redtube.com —1.4%
8. Limewire.com — 1.3%
9. Pornhub.com —1.2%
10.Playboy.com — 1.2%

10 อันดับ Websites ที่หน่วยงานธุรกิจคัดกรองเพื่อไม่ให้กระทบประสิทธิภาพในการทำงาน

1. Facebook.com —23%
2. MySpace.com — 13%
3. YouTube.com — 11.9%
4. Doubleclick.net — 5.7%
5. Twitter.com — 4.2%
6. Hotmail.com — 2.1%
7. Orkut.com —2.1%
8. Ad.yieldmanager.com — 1.8%
9. Meebo.com —1.6%
10.Ebay.com — 1.6%พวกเราที่สนใจรายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านได้จาก http://www.labnol.org/internet/most-blocked-websites/18623/ รวมทั้งสามารถ download ข้อมูลเรื่องนี้ได้ด้วยครับ

No comments:

Post a Comment