» » » » ติดตั้ง Facebook Chat ใน Hotmail

Tuesday, February 22, 2011

ติดตั้ง Facebook Chat ใน Hotmail

สวัสดีครับวันนี้ Microsoft แจ้งว่าผู้ใช้ Hotmail สามารถใช้ Facebook Chat กับเพื่อนๆ ใน Facebook จากทั่วโลกได้โดยไม่จำกัดพื้นที่แล้ว พวกเราทีใช้ Hotmail อยู่และต้องการติดตั้ง Facebook Chat ใน Hotmail เพื่อสามารถ chat กับเพื่อนๆ ใน Facebook จากหน้า Hotmail สามารถทำตามขั้นตอนนี้ครับ

1. Login บัญชี Hotmail
2. Connect Facebook กับ Hotmail โดย click  ที่  connect your Facebook account to Windows Live.

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลย หรือไม่ก็ Sign Out แล้ว Log In ใหม่อีกครั้งก็ใช้ได้แน่นอน

ข้อมูลนี้ผมได้มาจาก downloadsquad.com แต่ขอออกตัวว่าผมยังไม่ได้ทดลองใช้เพราะโดยส่วนตัวไม่มีบัญชี Hotmail ครับ

No comments:

Post a Comment