» » » » Google Dictionary ถูกรวมกับ Google Translate

Tuesday, April 12, 2011

Google Dictionary ถูกรวมกับ Google Translate

สวัสดีครับ

Google Dictionary ที่พวกเราใช้เพื่อแปลคำศัพท์กันเป็นประจำ ได้ถูกรวมกลับเข้าไปอยู่ใน Google Translate แล้วครับ พวกเราที่เปิด Google Dictionary ผ่าน bookmark link จะพบหน้า website Google Translate แทน  ซึ่งวิธีใช้งานก็เหมือนเดิมครับ คือเลือกภาษาและพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการให้แปล  โดย Google Translate จะแสดงผลการแปลเป็นแบบ real time ในกรณีที่คำศัพท์มีหลายความหมายเราสามารถเลือกความหมายที่เหมาะสมโดยการ click ที่คำคำนั้นGoogle Translate น่าจะเป็น application แปลคำศัพท์ online ที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับ พวกเราที่สนใจสามารถใช้ Google Translate ได้จาก http://translate.google.com/#

No comments:

Post a Comment