» » » » » Clip รวม Tips การทำงานหรือกิจวัตรประจำวันบางอย่างให้ง่ายหรือเร็วขึ้น

Saturday, April 9, 2011

Clip รวม Tips การทำงานหรือกิจวัตรประจำวันบางอย่างให้ง่ายหรือเร็วขึ้น

งานและกิจวัตรประจำวันบางอย่าง สามารถทำให้ง่ายหรือรวดเร็วขึ้น ด้วยเทคนิคง่ายๆ  Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้รวบรวมเคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้งานง่ายหรือเร็วขึ้น  หลายๆ วิธีคิดว่าเป็นประโยชน์ แต่บางอย่างก็ไม่ควรเลียนแบบครับ
เนื่องจากรวบรวม tips นับสิบอย่างเิอาไว้ ทำให้ clip นี้ยาวประมาณ 5 นาทีครับ

No comments:

Post a Comment