» » » ค้นหาตารางเวลาการบิน (Flight Schedule) จาก Google Search

Saturday, May 28, 2011

ค้นหาตารางเวลาการบิน (Flight Schedule) จาก Google Search

สวัสดีครับ

Google ให้ความสำคัญกับการ search ข้อมูลเที่ยวบินทั่วโลกเป็นอย่างมาก ถึงขั้นทุ่มเงิน $700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อ ITA Software เพื่อนำมาพัฒนา search engine ของ Google ให้สามารถแสดงผลการ search ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระหว่างนี้ Google ก็เริ่มพัฒนาให้ผู้ใช้ Google สามารถ search หาข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินได้แล้ว โดยผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางสามารถ search หาข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินระหว่างเมือง เช่น เราสามารถ search เพื่อดูตารางเวลาการบินของทุกสายการบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงได้ง่ายๆ ด้วยการพิมพ์คำว่า Flights From Bangkok to Hong Kong ในช่อง search ซึ่ง Google จะแสดงรายชื่อสายการบินสำคัญๆ ที่ให้บริการ และเมื่อ click ที่ Schedule of non-stop flights ก็จะรายละเอียดทั้งหมดพร้อมตารางเวลาการบินทันทีหรืออย่างกรณีที่เราอยู่ที่เกาะสมุยและต้องการเช็คที่ยวบินจาก เกาะสมุย ก็เพียงพิมพ์คำว่า Flights From Koh Samui ในช่อง Search ก็จะได้รายละเอียดเที่ยวบินของทุกสายการบินที่บินออกจาก เกาะสมุย


ขณะนี้ Feature 'Flight Schedule' สามารถใช้ได้กับ 10 ภาษาเท่านั้นคือ English, French, Italian, German, Spanish, Dutch, Brazilian Portuguese, Polish, Russian, Turkish, และ Catalan พวกเราที่ต้องการใช้ต้องเปลี่ยน search settings ให้แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ

ที่มา: http://insidesearch.blogspot.com/2011/05/plan-your-next-trip-with-new-flight.html

No comments:

Post a Comment