» » My Places - Google Maps New Feature

Wednesday, June 15, 2011

My Places - Google Maps New Feature

สวัสดีครับ


วันนี้พวกเราที่ใช้ Google Map จะพบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ คือมีการนำ Tab ใหม่ที่เรียกว่า 'My Places' มาแทนที่ Tab  'My Maps' ปกติ 'My Maps' จะใช้รวบรวมแผนที่ทั้งหมดที่เราได้ save ไว้เท่านั้น  แต่ 'My Places' จะรวบรวมแผนที่ของเรารวมทั้งแผนที่ซึ่งเราเคยติดดาวให้ และสถานที่ซึ่งเราได้ review หรือ rate ไว้ใน Google Places  ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกันโดยเรียงตามวันที่เพื่อความสะดวกในการค้นหาแผนที่ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายครับ

ที่มา: My Places - Google Maps New Feature

No comments:

Post a Comment