» » » » » ชาวมอร์แกนกับความสามารถพิเศษในการมองภาพใต้น้ำได้ชัดกว่าคนทั่วไป

Saturday, July 16, 2011

ชาวมอร์แกนกับความสามารถพิเศษในการมองภาพใต้น้ำได้ชัดกว่าคนทั่วไป

สวัสดีครับ

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้มาจาก BBC เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของชาวมอร์แกน ชนพื้นเมืองของหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา   เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่กับทะเลเป็นหลัก ทำให้ชาวมอร์แกนมีความสามารถพิเศษกว่าคนทั่วไป  โดยตามปกติเมื่อคนเราดำน้ำ ม่านตาจะขยายขึ้นเนื่องจากแสงสว่างน้อยลง ทำให้การมองภาพไม่ชัดมาก แต่ชาวมอร์แกนจะมีความสามารถพิเศษในการบังคับม่านตา  ทำให้สามารถมองเห็นภาพใต้น้ำได้ชัดเจนกว่าคนทั่วไป  ความสามารถนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำรงชีวิตนั่นเอง

ชม Clip ครับ

1 comment: