» » » Google เตรียมเปลี่ยนชื่อ 2 บริการยอดนิยม

Wednesday, July 6, 2011

Google เตรียมเปลี่ยนชื่อ 2 บริการยอดนิยม

สวัสดีครับ
Website Mashable  เปิดเผยว่า Google กำำลังจะเปลี่ยนชื่อ Picasa ซึ่งเป็นบริการฝากรูปยอดนิยมเป็น Google Photos และเปลี่ยนชื่อ Blogger เป็น Google Blogs ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ Google+ นั่นเอง

Google+ เป็นบริการ Social Networking Site จาก Google ที่เปิดตัวในวงจำกัด แต่ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่  คาดว่า Google จะเปิดตัว Google+ อย่างเป็นทางการในอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมๆ กับการเปลี่ยนชื่อบริการยอดนิยมทั้ง 2 ครับ


http://mashable.com/2011/07/05/google-blogger-picasa-rebranding/

1 comment: