» » » Google Launch Go.co เพื่อใช้ย่อ Links จากบริการของ Google เอง

Tuesday, July 19, 2011

Google Launch Go.co เพื่อใช้ย่อ Links จากบริการของ Google เอง

สวัสดีครับ

ปัจจุบันนี้ การย่อ Link เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ใช้ Internet  เพราะความสะดวกในการพิมพ์และจดจำ แต่ปัญหาที่พบกันเป็นประจำก็คือไม่รู้ว่า Link Shortcuts จะพาเราไปที่ Website อะไร โชคร้ายๆ อาจเจอกับ malware ก็ได้

Google ก็ต้องการย่อ URL Link บริการทุกอย่างจาก Google (เช่น Gmail, Picasa, G Documents ฯลฯ) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เช่นกัน จึงจ่ายเงินกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อได้ Url Links สั้นๆ ชื่อ g.co
ผู้ที่เห็น Link Shortcuts ที่ขึ้นต้นด้วย g.co (ตัวอย่างเช่น g.co/[XYZproduct/service]) ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็น Links ของ Google

สำหรับบริการย่อ Link จาก Google (goo.gl) ก็ยังให้บริการแก่ผู้ต้องการย่อ URL Links ตามปกตินะครับ

ที่มา: Official Google Blog: g.co, the official URL shortcut for Google websites


1 comment: