» » » วิธีซ่อน Email Address ของเราจาก Facebook Apps Developer

Tuesday, September 13, 2011

วิธีซ่อน Email Address ของเราจาก Facebook Apps Developer

สวัสดีครับ

ในเมืองไทยเรามีผู้ใช้ facebook นับสิบล้านคน นอกจากใช้เพื่อสื่อสารพูดคุยแล้ว แทบทุกคนก็ใช้เพื่อเล่นเกมส์หรือใช้ apps อื่นๆ ซึ่งก่อนจะได้เล่น games และ ใช้ apps เหล่านี้  ส่วนใหญ่ก็ต้องการ email address ของเราซึ่งไม่มีใครทราบได้ว่า email address ของเราจะถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปใดหรือไม่   ถ้าเราไม่ต้องการ share email address ของเรากับ game หรือ apps developer เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการ click ที่ Change ในหัวข้อ "Send me email" ซึ่ง Facebook ก็จะมี anonymous email address ของเราเพื่อ share กับ apps developer โดยไม่ต้องใช้ email ของเรา ซึ่งเมื่อเราเลิกเล่นเกมส์ หรือ apps นั้นๆ แล้ว  anonymous email address ของเราก็จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติครับ

วิธีนี้สำหรับพวกเราที่ใช้ Facebook เป็นประจำคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มเล่น Facebook ใหม่ๆ ครับ

No comments:

Post a Comment