» » เพิ่มปุ่ม Add Me Google Plus ลงใน Megamisc

Thursday, September 8, 2011

เพิ่มปุ่ม Add Me Google Plus ลงใน Megamisc

สวัสดีครับ

วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ใน Megamisc ครับ โดยการถอด widget 'Follower' และ Facebook Recommendation ออกเพื่อความเร็วของ Blogและเพิ่ม ปุ่ม Add Me On Google+ และ Link ไปยัง Google+ Profile เข้ามา เพราะเชื่อว่าพวกเราหลายๆ คนคงมี Account สำหรับ Google Plus แล้ว และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับถ้าจะช่วยๆ กัน Add Me On Google+  นอกจากนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนขนาดของ widget บางตัวให้ดูดีขึ้น พร้อมกับเพิ่ม floating social share buttons สำหรับ Twitter และ Facebook  เพื่อความสะดวกของพวกเราที่ใช้ smart phone ผมเพิ่ม QR Code ของ Blog นี้ไว้ด้วย หวังว่าจะถูกใจพวกเรานะครับ

Update: ผมถอด  'floating social share buttons สำหรับ Twitter และ Facebook' Widget ออกแล้วครับเพราะมีปัญหาเมื่อใช้ Google Chrome ครับ

No comments:

Post a Comment