» » » » Facebook ติดระบบตรวจสอบ Link เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จาก Malwares

Monday, October 3, 2011

Facebook ติดระบบตรวจสอบ Link เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จาก Malwares

สวัสดีครับ

เริ่มจากวันนี้ Facebook จะเพิ่มระดับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยร่วมมือกับ Websense ผู้พัฒนาระบบความปลอดภัยบน Website ในการตรวจสอบ links ที่ผู้ใช้ Facebook คลิก ว่าจะนำไปยัง website ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเผยแพร่ malwares
ทันทีที่ผู้ใช้ Facebook คลิก link ระบบความปลอดภัยของ Facebook จะทำการตรวจสอบ link ที่ click ว่าปลอดภัยหรือไม่  ซึ่งถ้า link ดังกล่าวอาจมีปัญหา ทาง Facebook จะแจ้งให้ทราบทันที พร้อมกับมีปุ่ม “return to previous page” ทางด้านล่างขวา ให้เรา click เพื่อกลับไปยังหน้าเดิม แต่ถ้าเราอยากเสี่ยง Facebook ก็มี ปุ่ม “ignore this warning” ขนาดเล็กกว่า อยู่ทางด้านล่างซ้าย ไว้ให้เรา click เช่นกัน
เป็นความพยายามของ Facebook ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ Facebook ของสมาชิกกว่า 800 ล้านคน หลังจากที่ Facebook มักตกเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งานครับ

ที่มา: Techcrunch

No comments:

Post a Comment