» » » » Supermarket สำหรับผู้สูงอายุ - Senior-Friendly Store

Saturday, October 8, 2011

Supermarket สำหรับผู้สูงอายุ - Senior-Friendly Store

สวัสดีครับ

Clip ประจำวันเสาร์นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Supermarket สำหรับผู้สูงอายุครับ Supermarket แห่งนี้อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี แต่เดิม Supermarket นี้เป็น Supermarket แบบทั่วไป แต่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ให้หยิบสินค้าได้สะดวกขึ้น และยังมีแว่นขยายติดไว้ที่รถเข็นและ shelf พื้นเป็นแบบไม่ลื่น แสงไฟสว่างพอเหมาะ  มีมุมพักผ่อน รถเข็นมีเก้าอี้ขนาดเล็กไว้ให้ขาช็อปวัยชราได้นั่งพัก ป้ายราคาถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ package ถูกปรับให้ขนาดเล็กเบาและเหมาะมือผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ตาม Supermarket แห่งนี้อนุญาตให้ลูกค้าทั่วไปเข้าไปใช้บริการได้เช่นกัน  หลังการปรับปรุง Supermarket แห่งนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 30%  

ชม Clip ครับ

No comments:

Post a Comment