» » Swatch Touch - นาฬิกา Swatch ระบบสัมผัสไม่มีปุ่ม

Monday, October 3, 2011

Swatch Touch - นาฬิกา Swatch ระบบสัมผัสไม่มีปุ่ม

สวัสดีครับ
Swatch เป็นนาฬิกาข้อมือที่คน in trend  ทุกคนอยากได้เป็นเจ้าของสักรุ่นหรือสักเรือน ซึ่งขณะนี้ทางผู้ผลิต Swatch เตรียมวางตลาดนาฬิการุ่น Swatch Touch หน้าปัดเป็นแบบ LCD touchscreen ซึ่งจะไม่มีปุ่มแต่ใช้ระบบสัมผัส นอกจากใช้ดูเวลาและวันที่แล้ว ยังสามารถใช้จับเวลา และตั้งค่า alarm ได้ด้วย  Swatch Touch มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี โดยเริ่มวางตลาดที่อังกฤษในวันที่ 1 ตุลาคม ที่เพิ่งผ่านมาและทยอยวางตลาดไปทั่วโลก ราคาตั้งไว้ที่ £100 หรือประมาณห้าพันกว่าบาท  ดูจากภาพแล้ว ต้องบอกว่าหน้าตาของ Swatch รุ่นนี้แปลกตาดีครับ

No comments:

Post a Comment